Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2024

Izba Projektowania Budowlanego w dniu 20 listopada 2023 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2024
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 27,50 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.10.2023 r. (GUS Komunikat z 13.10.2023) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2022 r. w stosunku do I–III kwartału 2021 r. wyniósł 113,2 (wzrost o 13,2 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2024 wyniosłaby:

S = 24,30 x 1,132 = 27,5076 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2024 przyjęto 27,50 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2024 r. – plik do druku (pdf)

Praktyka i trendy BIM w przemyśle podczas BIM4industry 2023

BIM4industry to niekwestionowanie najważniejsze wydarzenie tego typu w Polsce. To niepowtarzalna okazja do spotkania i dialogu dla wszystkich zaangażowanych w rewolucyjne zastosowanie technologii BIM w przemyśle. Konferencja jest platformą, na której przedstawiciele różnych środowisk mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz tworzenia inspirujących powiązań wokół wspólnej idei.

Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana „Przemysłem 4.0”, powoduje, że budownictwo konsekwentnie dostosowuje się do bardziej rozwiniętych cyfrowo gałęzi przemysłu. To zmienia nie tylko sposób projektowania i budowy, lecz także późniejszego użytkowania i zarządzania obiektami.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycja konferencji BIM4industry, 5 grudnia 2023 roku. Podczas konferencji, w towarzystwie ekspertów, prześledzimy cały proces inwestycyjny: od planowania, poprzez projektowanie i realizację, aż po utrzymanie inwestycji, wykorzystując zaawansowaną metodykę BIM, tak, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Podobnie jak ostatnio, wydarzenie organizowane jest w formule online, dzięki czemu uczestnicy mogą być z nami bez względu na to, gdzie się znajdują. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – wystarczy dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.bim4industry.pl

Do zobaczenia!

Ankieta – badanie wynagrodzeń inżynierów budownictwa

Badanie wynagrodzeń inżynierów budownictwa jest już piątą edycją badań, które na koniec poszczególnych lat ukazują faktyczne zarobki szeroko rozumianego inżynierskiego środowiska budowlanego. Są to jedyne ogólnodostępne badania w Polsce, które dzięki dużej próbie badawczej ukazują szczegółowe dane na temat poborów oraz ogólnych nastrojów w branży z podziałem na obszary aktywności zawodowej, lata doświadczenia czy lokalizację wykonywania zawodu. Continue Reading

Izba Projektowania Budowlanego – podstawowe zadania

  1. podejmuje działania:
   • interwencyjne dotyczących zapisów SIWZ;
   • wyjaśniające i kontestujące zasady prowadzenia procesów przetargowych (uprawnienia Prezesa UZP nadane Izbie w 2002 roku),
  2. prowadzi procedury audytorskie w stosunku do firm zainteresowanych uzyskaniem „Referencji Wiarygodności Technicznej” (dla członków na warunkach preferencyjnych),
  3. oferuje członkom:
   • łamy „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na potrzeby marketingowe (publikacje za zwrotem kosztów własnych),
   • preferencyjne warunki uczestnictwa w wydarzeniach konferencyjno-szkoleniowych,
  4. 50% opłaty za przynależność w pierwszym roku członkostwa w Izbie,
  5. wydaje Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych edycja z 2016 roku, która mimo zaniechania aktualizacji, pozostaje jedynie materiałem pomocniczym do wyceny szczególnie projektów uzupełniających lub zamiennych.