Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2020

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2020
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,70 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2019 r. (MP poz. 1010 z 15.10.2019) w sprawie wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. – wskaźnik
ten w okresie I–III kwartału 2019 r. w stosunku do I–III kwartału 2018 r. wyniósł 102,1 (wzrost
o 2,1 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2020 wyniosłaby:

S = 20,30 x 1,021 = 20,73 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2020 przyjęto 20,70 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Stawka za j.n.p.na rok 2020 r