Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w/s Zamówień Publicznych

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w jednodniowych bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzonych przez firmę Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. pn. „Jak pozyskać zamówienie i podpisać umowę – procedura uzyskania zamówienia krok po kroku. Szkolenie praktyczne dla wykonawców”. Jest to kontynuacja cyklu szkoleń rozpoczętego jesienią 2023 r.

Wiecej szczegółów na www

Komunikat o szkoleniu zawodowym 2024-01

Szanowni Państwo zachęcamy do wykorzystania retransmisji zajęć doskonalenia zawodowego organizowanych w ramach ogólnopolskich  propozycji przygotowanych przez Izby Okręgowe Inżynierów Budownictwa.

Z poważaniem Jerzy Kotowski

 

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane – zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane – RETRANSMISJA
  Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykładami zastosowania tych przepisów w praktyce zawodowej …Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-01-08 godz. 06:00 do 2024-01-22 godz. 23:50
  Prelegenci: Roman Cużytek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków. Vademecum projektanta i eksploatatora w pigułce – RETRANSMISJA
  1 Cel przeróbki osadów ściekowych 2 Bilansowanie masy osadów ściekowych 3 Koncepcje technologiczne rozwiązań gospodarki osadami ściekowymi w zależności od wielkości …Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-01-11 godz. 06:00 do 2024-01-25 godz. 23:50
  Prelegenci: Adam Masłoń, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji – Revit i Advance Steel – RETRANSMISJA
  Szkolenie organizowane we współpracy z firmą Graitec. Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawidłowe zasady pracy z modelem analitycznym programu Revit oraz Advance Steel w wersji 2024 oraz …Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-01-12 godz. 00:10 do 2024-01-14 godz. 23:50
  Prelegenci: Kamil Dziedzic – Graitec
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wstęp do remediacji – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia omówię pojęcie remediacji oraz wyjaśnię, dlaczego ważne jest prawidłowe rozpoznanie środowiska wodno-gruntowego w trakcie planowania i projektowania inwestycji. Przedstawię …Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-01-12 godz. 08:00 do 2024-01-13 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr inż. Justyna Molska, mgr inż. Justyna Molska
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Możliwe rozwiązania odzysku wody deszczowej w obiektach biurowych i użyteczności publicznej. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Możliwe rozwiązania odzysku wody deszczowej w obiektach biurowych i użyteczności publicznej. „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne …Retransmisja dostępna w terminie: 2024-01-13 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – kurs dwudniowy
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Celem kursu jest przekazanie wiedzy osobą ubiegającym się …Termin: 2024-01-13 od 09:00 do 17:00
  Prelegenci: biuro@pzitb.katowice.pl
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne …Retransmisja dostępna w terminie: 2024-01-14 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – kurs dwudniowy cz.II
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Celem kursu jest przekazanie wiedzy osobą ubiegającym się …Termin: 2024-01-14 od 09:00 do 17:00
  Prelegenci: biuro@pzitb.katowice.pl
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Modelowanie konstrukcji żelbetowych za pomocą narzędzi Autodesk Revit, Graitec PowerPack i CADKON+RC
  Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane zagadnienia pozwalające na wykorzystanie istniejącego modelu 3D do modelowania zbrojenia w środowisku Autodesk Revit oraz CADKON+RC, dodatkowo zostaną …Termin: 2024-01-15 od 10:00 do 12:00
  Prelegenci: MOIIB, Dariusz Maziarz, Bartosz Pawluś
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Prawo wodne – wybrane zagadnienia
  Opis szkolenia – cel szkolenia „Prawo wodne – wybrane zagadnienia”: Omówienie problematycznych zagadnień dotyczących projektowania i realizacji inwestycji w odniesieniu do zakresu …Termin: 2024-01-16 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Agata Dąbal
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przepięciowa instalacji elektrycznych nn
  Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne SEP Bielsko-Biała. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn i obwodach przesyłu sygnałów. 1. Zagrożenie …Termin: 2024-01-16 od 15:00 do 18:30
  Prelegenci: mgr inż.Krzysztof Wincencik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Umowy o roboty budowlane – praktyczne aspekty zabezpieczenia interesów stron
  Zamawiający/inwestorzy mają swobodę w kształtowaniu treści umów o roboty budowlane. Zostaną przedstawione obowiązki i wymagania, które wynikają z Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień …Termin: 2024-01-16 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Uszczelnianie dachów płaskich membraną M-dach TPO z czystego PE marki Monoliyh
  Szkolenie online omawiające metody uszczelniania dachów płaskich . Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …Termin: 2024-01-17 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Łukasz Budych
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • „Natężenie ruchu a dobór typu skrzyżowania w mieście”
  Celem szkolenia, skierowanego zarówno do projektantów jak i zarządców dróg, jest przybliżenie zagadnienia doboru typu skrzyżowania drogowego przy planowaniu infrastruktury transportowej …Termin: 2024-01-17 od 16:00 do 17:30
  Prelegenci: Krzysztof Staniszewski
  Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych
  Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych  Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych  Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych  Ochrona …Termin: 2024-01-18 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego
  Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika budowy wraz z podaniem przykładów. Program szkolenia: 1. …Termin: 2024-01-18 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: WOIIB, Piotr Jarzyński – prawnik
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną w budynku – szczegóły prowadzonych obliczeń
  Obliczenie zapotrzebowania na energię końcową oraz pierwotną w budynku są odpowiednio drugim i trzecim (ostatnim) etapem określenia jego charakterystyki energetycznej. Poprawne określenie …Termin: 2024-01-19 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Łukasz Nowak
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego – automatyka zabezpieczeniowa EAZ – RETRANSMISJA
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i eksploatacją krajowego systemu elektroenergetycznego oraz sposobami jego zabezpieczania przed skutkami zwarć. Przedstawione zostaną …Retransmisja dostępna w terminie: od 2024-01-22 godz. 06:00 do 2024-02-05 godz. 23:50
  Prelegenci: Kamil Parfianowicz, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów kubaturowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  1) Długość dojść i przejść ewakuacyjnych 2) Wymagane klasy odporności ogniowej i pożarowej 3) Wydzielanie stref pożarowych 4) Wyposażanie obiektów w wymagane urządzenia …Termin: 2024-01-23 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Dariusz Rałowski
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice. Program: 1.Powstawanie cofki w sieciach …Termin: 2024-01-23 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odpowiedzialność cywilna projektanta na podstawie umowy o prace projektowe
  W projekcie mogą zaistnieć błędy skutkujące odpowiedzialnością cywilną projektanta. Jej podstawą mogą być przepisy o rękojmi za wady i o gwarancji (o ile została udzielona). Możliwa …Termin: 2024-01-25 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Piotr Jarzyński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Centrale Sterujące i Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych – wymagania prawne, budowa, zastosowanie
  Szkolenie będzie miało na celu zaprezentowanie uczestnikom wymagań formalno-prawnych dotyczących Central Sterujących i Zasilaczy Urządzeń Przeciwpożarowych stosowanych w systemach kontroli …Termin: 2024-01-26 od 11:00 do 13:00
  Prelegenci: Robert Zapała
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Metody i urządzenia dedykowane do pomiaru przepływu, objętości wody i ścieków w kanalizacji
  Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa – PZITS Katowice. Program szkolenia 1.Pomiar przepływu …Termin: 2024-01-26 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Komunikaty o doskonaleniu zawodowym

Szanowni Państwo zachęcamy do wykorzystania retransmisji zajęć doskonalenia zawodowego organizowanych w ramach ogólnopolskich  propozycji przygotowanych przez Izby Okręgowe Inżynierów Budownictwa.

Z poważaniem Jerzy Kotowski

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Przeglądy obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego – RETRANSMISJA
  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz do osób dokonujących ich przeglądów okresowych, a także pracowników organów nadzoru …Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-08 godz. 08:00 do 2023-12-14 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Podejmowanie decyzji w pracy zawodowej, biznesie i życiu codziennym – cz. III – RETRANSMISJA
  Szkolenie ma na celu zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Ma pomóc w rozważnym i racjonalnym podejściu do rozwiązywania problemów, na jakie natrafiamy we współczesnej, zmiennej …Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-11 godz. 06:00 do 2023-12-18 godz. 23:50
  Prelegenci: Artur Kosturek, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji – Revit i Advance Steel
  Szkolenie organizowane we współpracy z firmą Graitec. Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawidłowe zasady pracy z modelem analitycznym programu Revit oraz Advance Steel w wersji 2024 oraz …Termin: 2023-12-11 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Kamil Dziedzic – Graitec
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Instalacje oraz urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.
  1. Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe i wymagania wynikające z aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.
  2. Trójkąt pożarowy i granice wybuchowości. 3. …Termin: 2023-12-11 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 4. Podsumowanie.
  Podsumowanie dotychczasowych porad i wskazówek, związanych z metodologią wykonywania kosztorysów na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące …Termin: 2023-12-11 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Nowoczesne techniki zamocowań:łączniki do konstrukcji drewnianych, zamocowania do suchej zabudowy
  Szkolenie online omawiające różnego rodzaju techniki zamocowań. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …Termin: 2023-12-12 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Adam Szczepanowski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rękojmia a gwarancja w budownictwie
  Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia z zakresu przedstawienia różnic pomiędzy pojęciem gwarancji, a rękojmi w budownictwie, a także zostanie przedstawione w jaki sposób realizować …Termin: 2023-12-12 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Anna Łukaszewska, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona własności przemysłowej w Polsce
  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej tj.: – znaki towarowe, – wzory przemysłowe, – wynalazki i wzory użytkowe oraz własności …Termin: 2023-12-12 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: Elżbieta Piątkowska – Rzecznik Patentowy
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane – zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane
  Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykładami zastosowania tych przepisów w praktyce zawodowej …Termin: 2023-12-13 od 10:00 do 14:00
  Prelegenci: Roman Cużytek
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Realizacja inwestycji budowlanych. Część 1: Opis inwestycji – dokumentacja
  Zmieniające się w ostatnim czasie przepisy prawne zainspirowały nas do podsumowania aktualnych wymogów w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Istotnym jest, aby jednoznacznie …Termin: 2023-12-14 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Janusz Rybka, mgr inż. Krzysztof Błachut
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów – RETRANSMISJA
  Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szkolenie ma na celu rozszerzenie zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej …Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-12-15 godz. 08:00 do 2023-12-21 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Geokompozyty i membrany w budownictwie
  Szkolenie online omawiające nowoczesne geokompozyty oraz membrany. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …Termin: 2023-12-15 od 10:00 do 12:30
  Prelegenci: Iwo Wituła
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wirtualna ochrona przeciwpożarowa… czyli o najbardziej chłonnym medium w przyrodzie
  Podążając za Państwa sugestią, zapraszam na kolejny webinar z nieprzebranego tematu, jakim okazuje się ochrona przeciwpożarowa, Dowiemy się także, jak i czym najskuteczniej nakarmić …Termin: 2023-12-15 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: mgr inż. Marcin Zieliński
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe „, zorganizowane …Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-16 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Sposoby likwidacji mostków cieplnych – RETRANSMISJA
  Szkolenie online omawiające sposoby likwidacji mostków cieplnych. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej …Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-16 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: Ireneusz Stachura
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Inspekcja, pomiary diagnostyczne i czyszczenie oraz dezynfekcja w kanałach wentylacyjnych – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Czyszczenie i dezynfekcja w kanałach wentylacyjnych „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą …Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-17 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Maria Hurnik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie i eksploatacja fontann i wodnych placów zabaw – RETRANSMISJA
  Szkolenie techniczne w temacie: „Projektowanie i eksploatacja fontann i wodnych placów zabaw „, zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą …Retransmisja dostępna w terminie: 2023-12-17 od 09:00 do 21:00
  Prelegenci: dr inż. Florian Piechurski
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Technologie stosowane w małych oczyszczalniach ścieków
  Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia: 1. Rodzaje małych oczyszczalni ścieków (MOŚ); Procesy technologiczne stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych dla RLM < 2000; …Termin: 2023-12-18 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków. Vademecum projektanta i eksploatatora w pigułce
  1 Cel przeróbki osadów ściekowych 2 Bilansowanie masy osadów ściekowych 3 Koncepcje technologiczne rozwiązań gospodarki osadami ściekowymi w zależności od wielkości …Termin: 2023-12-19 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: Adam Masłoń, Adam Masłoń
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zmiany w Prawie budowlanym w 2023 r
  Podczas szkolenia zostaną przedstawione istotne zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od: 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty …Termin: 2023-12-21 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Piotr Jarzyński
  Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2024

Izba Projektowania Budowlanego w postanowieniu z dnia 20 listopada 2023 r. przyjęła wadliwe założenia do obliczania stawki, w dniu 30 listopada 2023 r. publikuje skorygowane postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2024
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 28,70 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.10.2023 r. (GUS Komunikat z 13.10.2023) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2022 r. w stosunku do I–III kwartału 2021 r. wyniósł 113,2 (wzrost o 13,2 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2024 wyniosłaby:

S = 25,32 x 1,132 = 28,66224 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2024 przyjęto 28,70 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2024 r. – plik do druku (pdf)