Izba Projektowania Budowlanego – podstawowe zadania

  1. podejmuje działania:
   • interwencyjne dotyczących zapisów SIWZ;
   • wyjaśniające i kontestujące zasady prowadzenia procesów przetargowych (uprawnienia Prezesa UZP nadane Izbie w 2002 roku),
  2. prowadzi procedury audytorskie w stosunku do firm zainteresowanych uzyskaniem „Referencji Wiarygodności Technicznej” (dla członków na warunkach preferencyjnych),
  3. oferuje członkom:
   • łamy „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na potrzeby marketingowe (publikacje za zwrotem kosztów własnych),
   • preferencyjne warunki uczestnictwa w wydarzeniach konferencyjno-szkoleniowych,
  4. 50% opłaty za przynależność w pierwszym roku członkostwa w Izbie,
  5. wydaje Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych edycja z 2016 roku, która mimo zaniechania aktualizacji, pozostaje jedynie materiałem pomocniczym do wyceny szczególnie projektów uzupełniających lub zamiennych.

Referencji Wiarygodności Technicznej

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy,
Właściciele Firm Projektowych
Szanowni Państwo!

Powołana 18 czerwca 1990 r. Izba Projektowania Budowlanego jest jedyną organizacją pozarządową, zrzeszającą podmioty zajmujące się projektowaniem budowlanym.

Uznając szczególną ważność procedur towarzyszących zamówieniom publicznym, oferujemy jednostkom projektowania przeprowadzenie audytu, umożliwiającego uzyskanie

Referencji Wiarygodności Technicznej

Audyt jest przeprowadzany przez Kapitułę Izby Projektowania Budowlanego i pozwala ocenić merytoryczne przygotowanie personelu technicznego Firmy, jego specyficzne doświadczenia i osiągnięte rezultaty w realizacji zaprojektowanych obiektów budowlanych. Dokument Referencji Wiarygodności Technicznej może mieć wpływ na wybór firmy w procesie przetargowym i stanowi dla inwestora gwarancję solidnego wykonania powierzonych zadań. Oceną logistyki postępowań produkcyjnych, zajmuje się audyt realizowany wg norm serii ISO 9000.

Szczegółowe informacje na temat warunków przeprowadzenia audytu, wymaganych materiałów dokumentujących osiągnięcia firmy, kosztów i terminów realizacji, przekażemy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zainteresowania uzyskaniem REFERENCJI.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ipb@ipb.org.pl