Druk zamówienia ŚZWPP 2016

Druk zamówienia na ŚZWPP -2016 pdf

 

 

Pieczątka                                                                                         ………………………………………….

Miejscowość i data

Adresat

Przedsiębiorstwo

                                                                                 Projektowo – Usługowe Bisprol           

                                                                                 Zakład  Wydawnictw

                                                                                 al. Stanów Zjednoczonych 51

                                                                                 04-026 WARSZAWA

                        

                                ZAMÓWIENIE  NA  ŚZWPP – 2016 *)

Pełna nazwa jednostki zamawiającej, adres, kod, telefon,

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

zamawia:

1) Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2016

     Zestaw obejmujący Rozdziały: 1,2,3,4,6,7,8 i 9  –  cena 392,0 zł  …..   zestawów

 

2) oraz (lub) poszczególne rozdziały ŚZWPP – 2016:

 

       Rozdział 1                ……   egz. à   60 zł            Rozdział 6    ……    egz. à  50 zł

Rozdział 2 (2 tomy)  ……   egz. à 180 zł            Rozdział 7    …….   egz. à  50 zł

 

Rozdział 3                 ..…..  egz. à   50 zł            Rozdział 8    .……   egz. à  50 zł

 

Rozdział 4                 ……   egz. à   70 zł            Rozdział 9    …….  egz. à  50 zł

 

Warunki płatności: wysyłka za pobraniem pocztowym. Do ww. cen doliczane są                     koszty  przesyłki (ok. 20 zł).

Wydawnictwo jest opodatkowane stawką VAT 5 %.

 

                                          OŚWIADCZENIE  PŁATNIKA   VAT

 

Nasza firma jest płatnikiem VAT. Nasz NIP     ………………………………….

Niniejsze oświadczenie jest ważne od roku 2016.

 

 

………………………………………

Pieczątka i podpis zamawiającego

 

*) Zamówienie proszę przesłać  faksem  22  51 77 711   lub   projekt@bisprol.pl                                                                                                           PPU BISPROL Zakład Wydawnictw  tel.  22  810 83 78,  22  51 77 710