Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Miesięcznik „Przetargi Publiczne” zaprasza na Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbędzie się w dniach 24–26 marca 2014 r. w hotelu Bulwar w Toruniu.

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja, która umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego – zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy. Uczestnicy Forum wezmą udział w wykładach i warsztatach. Po każdym wykładzie przewidziano czas na zadawanie indywidualnych pytań. Warsztaty prowadzone będą w mniej licznych grupach, co umożliwi omówienie konkretnych przykładów i problemów. W trakcie trzydniowej konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak m.in.: zasady współpracy i rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą i podwykonawcą na gruncie nowelizacji pzp, warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane, szacowanie wartości zamówienia w świetle pzp i dyrektyw unijnych, odpowiedzialność za wady i błędy dokumentacji projektowej, czy wreszcie ryzyka w umowach na roboty budowlane.

Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez wybitnych ekspertów i praktyków posiadających wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych i zamówień publicznych.

Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli m.in.: Dorota Karczewska, Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy, dr Włodzimierz Dzierżanowski – prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Zbigniew Leszczyński– zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa, mec. Andrzej Polaszek – specjalista w zakresie prawa budowlanego, Ewa Wiktorowska – prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Jerzy Wysocki – szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza online na stronie www.torun.przetargipubliczne.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat
Forum.