II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

Real2015_Tw-0124 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.REAL.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015. To szczególne wydarzenie branżowe dla wszystkich zainteresowanych prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości osób, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tych dziedzinach.

 

Wśród tematów Kongresu są m.in.:

•             dokąd zmierza polskie mieszkalnictwo? – projekt ustawy o kasach mieszkaniowych,

•             kasy oszczędnościowo-budowlane u bliższych i dalszych sąsiadów Polski (m.in. RFN, Węgry, Czechy, Słowacja),

•             aktualna tematyka „własności warstwowej” (legislacja, doświadczenia polskie i europejskie, postulaty de lege ferenda),

•             najgorętsze kwestie legislacyjne dla sektora budowlano-nieruchomościowego,

•             praktyczne skutki nowelizacji Prawa budowlanego,

•             tzw. ustawa „deweloperska”, tzw. „ustawa krajobrazowa”, ustawa o korytarzach przesyłowych,

•             ochrona gruntów rolnych,

•             plany i programy mieszkaniowe (plany rządowe po MdM, Fundusz Mieszkań na Wynajem, mieszkania socjalne, senior

               housing, rola PPP),

•             rynek kredytów hipotecznych.

 

Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/real2015-ii-polski-kongres-prawa-budowlanego-i-nieruchomosci-2015/real2015-agenda/

 Uczestnicy Kongresu:

kadra zarządzająca oraz właściciele i prawnicy wewnętrzni spółek branżowych, prawnicy, przedstawiciele kancelarii prawnych i firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości, przedstawiciele sektora publicznego, przedstawiciele świata nauki, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, dziennikarze branżowi, komentatorzy życia gospodarczego.

REJESTRACJAhttp://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/real2015-ii-polski-kongres-prawa-budowlanego-i-nieruchomosci-2015/real2015-rejestracja/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum C-Law.org.