Italy & Poland Building Together, Ambasada Wloch proponuje B2B z firmami włoskimi

Włoskie firmy budowlane są aktualnie obecne w 85 krajach świata, wykazując produkcję budowlano-montażową na poziomie 7,8 mld Euro rocznie oraz nowe kontrakty o wartości 12,5 mld Euro. Zsumowana wartość wszystkich realizowanych zleceń przekracza 58 mld Euro, do czego należy doliczyć koncesje o łącznej wartości ok. 32 mld Euro.

Od szeregu lat wartość robót realizowanych za granicą jest większa od wartości robót wykonywanych we Włoszech; wraz z przedłużaniem się kryzysu wiele firm, także średnich i małych, szuka swego miejsca na rynkach międzynarodowych. Włoskie organizacje i instytucje starają się wspierać firmy budowlane w ich staraniach.

Wobec powyższego mamy przyjemność poinformować, że w dniach 16-17 lipca 2014 r. przebywać będzie w Polsce delegacja włoskich firm z branży budowlanej pod przewodnictwem Włoskiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowlanych ANCE. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkie firmy zrzeszone w IPB do udziału w ww. porannej Sesji Plenarnej w Sali Balowej Polonia Palace Hotel, ale szczególnie pragniemy je zaprosić na sesje popołudniową tj. na bilateralne spotkania B2B w godzinach 14.30-17.00 z uczestniczącymi w tej imprezie 7 firmami projektowymi, inżynieryjnymi i/lub świadczącymi inne usługi dla budownictwa, które przedstawiamy w załączonym Zestawieniu. Dodatkowo załączamy listę 27 firm budowlanych, bo nie wykluczamy, że mogłyby się spotkać z zainteresowaniem Waszych członków.

Spotkania B2B odbędą się w salach Toronto, Chicago, Lwòw oraz Wilno.

We wszelkich sprawach dotyczących imprezy Italy & Poland: Building Together 2014 do Państwa dyspozycji pozostaje Ryszard Paszkowski.

Ryszard Paszkowski r.paszkowski@ice.it ul. Marszałkowska 72, 00-545 Warszawa – PL T +48 22 6280243   F +48 22 6280600

www.italtrade.com/Polska   www.smakitalii.pl