Izba Projektowania Budowlanego – podstawowe zadania

  1. podejmuje działania:
   • interwencyjne dotyczących zapisów SIWZ;
   • wyjaśniające i kontestujące zasady prowadzenia procesów przetargowych (uprawnienia Prezesa UZP nadane Izbie w 2002 roku),
  2. prowadzi procedury audytorskie w stosunku do firm zainteresowanych uzyskaniem „Referencji Wiarygodności Technicznej” (dla członków na warunkach preferencyjnych),
  3. oferuje członkom:
   • łamy „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na potrzeby marketingowe (publikacje za zwrotem kosztów własnych),
   • preferencyjne warunki uczestnictwa w wydarzeniach konferencyjno-szkoleniowych,
  4. 50% opłaty za przynależność w pierwszym roku członkostwa w Izbie,
  5. wydaje Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych edycja z 2016 roku, która mimo zaniechania aktualizacji, pozostaje jedynie materiałem pomocniczym do wyceny szczególnie projektów uzupełniających lub zamiennych.