KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw to projekt, w ramach którego tworzone są nowe wysokiej jakości usługi dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność sieci jest oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości – głównie izbach gospodarczych.

Izba Projektowania Budowlanego w ramach uczestnictwa w Projekcie KIGNET świadczy następujące usługi:

  • Szkolenie w zakresie stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Informacja o zmianach i zastosowaniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Doradztwo w zakresie przepisów Prawa Budowlanego
  • Opracowanie całościowego procesu zgromadzenia potrzebnych dokumentów dla inwestycji budowlanej
  • Szkolenie w stosowaniu Środowiskowych Zasad Wyceny Projektowych 2006
  • Wydawanie Referencji Wiarygodności Technicznej dla Firm Projektowych
  • Informacja o wysokości jednostki nakładu pracy projektanta na lata 2007-2012

Więcej informacji o Projekcie KIGNET znajdują się na stronie KIGNET