Konferencja „Dyrektywy zamówieniowe w systemie krajowym rok po nowelizacji”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Dyrektywy zamówieniowe w systemie krajowym
rok po nowelizacji” zorganizowaną przez Grupę Doradczą KZP.