Konkursu dla młodych architektów

konkursDMA-2014

 

Redakcja miesięcznika „BUILDER” zaprasza do udziału w II edycji „Konkursu dla młodych architektów”, który jest organizowany w ramach projektu „Promujemy Polską Architekturę”.

 

Zadania konkursowe:

1. „Dom dla młodych – marzenie młodego pokolenia”. Projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego i jego otoczenia.

2. „Osiedle mieszkaniowe XXI”. Projekt koncepcyjny osiedla mieszkaniowego i jego otoczenia.

3. „Koncepcja rewitalizacji okolic fortu Mokotów – zaskocz dewelopera”. Projekt koncepcyjny będzie mógł mieć szansę realizacji, dlatego należy wykonać go według wytycznych dewelopera i według podanych warunków zabudowy.

Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 30 roku życia.

Organizator dopuszcza zgłoszenia prac zespołowych. W skład zespołu mogą wchodzić inne osoby (wydziały/specjalności: architektura wnętrz, instalacje, konstrukcje), pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż połowę składu zespołu, a spełniają wszystkie pozostałe warunki regulaminu.

Celem Konkursu jest wspieranie studentów wydziałów architektury oraz młodych architektów w ich twórczym, zawodowym rozwoju i wyłonienie autorów najlepszych prac konkursowych, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektowanej architektury, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Tak jak w poprzedniej edycji warunkiem koniecznym do spełnienia we wszystkich zadaniach konkursowych jest wykorzystanie minimum po jednym rozwiązaniu przedstawionym przez każdego z Partnerów konkursu – Mecenasów Polskiej Architektury. Podstawowymi kryteriami oceny będą jakość projektowanej architektury oraz poprawność i innowacyjność wykorzystania zaproponowanych produktów i rozwiązań.

NAGRODY

W każdym z trzech zadań konkursowych zostaną przyznane nagrody:

I nagroda – 7000 zł

II nagroda – 5000 zł

III nagroda – 3000 zł

Łączna pula nagród pieniężnych to 45 000 zł oraz nagrody dodatkowe i wyróżnienia.

Nagrodzone prace i ich autorzy zostaną zaprezentowani w specjalnym wydaniu Buildera.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 października 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie przy ul. Foksal 2 o godz. 12.00. Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych mija 31.10.2014 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych 15 grudnia 2014 roku.

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie nie tylko okazją do wykazania się warsztatem, ale  również pozwoli uczestnikom zdobyć lub pogłębić wiedzę o nowych materiałach i technologiach. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na łamach naszego miesięcznika oraz na wystawie pokonkursowej i podczas Gali finałowej.

Patroni Honorowi i Partnerzy Konkursu

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.ebuilder.pl.

Koordynator konkursu:

Wioletta Domeradzka

domeradzka@pwbmedia.pl,  tel. 22 853 06 87 wew. 125