Kwietniowe Wiadomości

Wiadomości kwiecień 2014

Od redakcji                                                      

Z działań Izby

Aleksander Krupa – O podręczniku dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

Konferencja Projektowanie Przyszłości

Małgorzata Rutkowska – BIM czyli Projektowanie Przyszłości – relacja z konferencji.

Marcin Cabała – BIM kluczem do sukcesu w nowoczesnym procesie budowlanym – wykorzystanie możliwości oprogramowania Tekla Structures

Maciej Dejer – Wydział Rzeźby ASP w Warszawie – open BIM w praktyce

Joanna Charzyńska – Bentley ProjectWise – wspólna platforma do zarządzania dokumentacją inwestycji dla projektanta, generalnego wykonawcy oraz inwestora

Joanna Charzyńska – Bentley AECOsim Building Designer – projektowanie

Krzysztof Nowosiński – BIM na wszystkich etapach cyklu życia projektu

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński –Unieważnienie postępowania to nie arbitralna decyzja zamawiającego

Wydarzenia                                                                                           

Z prasy                                                                                                   

Nowe przepisy prawa