Majowe Wiadomości Projektanta Budownictwa

Wiadomości MAJ

Z życia Izby i jej Członków

Ksawery Krassowski – Minęły kolejne cztery lata działalności IPB

Rozmowa z Przemysławem Raszem prezesem zarządu ICOPAL SA

XVII Konferencja IPB i PIIB

Ksawery Krassowski – BIM potrzebny także w Polsce

Krzysztof Woźnicki – Tendencje Światowe w konsultingu

Jan Sikora – Oprogramowanie nowoczesnego biura projektów

Jan T. Kosiedowski – Kondycja firm projektowych w konfrontacji z potrzebami rynku

Aleksander Krupa – Dyrektywa PE i Rady 2014/24/WE w sprawie zamówień publicznych

Magdalena Rytwińska-Rasz – Zamówienia publiczne a standard i jakość projektów i robót budowlanych

Z prasy                                                                                                   

Nowe przepisy prawa