Miesięcznik Wiadomości Projektanta Budownictwa

  • Miesięcznik naukowo-techniczny Izby Projektowania Budowlanego
  • Wiadomości Projektanta Budownictwa to miesięcznik wydawany przez Izbę Projektowania Budowlanego.
  • Na rynku wydawniczym nieprzerwanie od 1996 roku.
  • Ceniony w środowisku projektowym.
  • Wysoki poziom merytoryczny tekstów, przydatnych w pracy każdego projektanta.
  • Najnowsze doniesienia o nowych technologiach i metodach projektowania.
  • Artykuły autorstwa absolwentów oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych, relacje z najważniejszych wydarzeń w środowisku, komentarze.

Strona internetowa Wiadomości Projektanta Budownictwa.