O szeroko pojętym budownictwie na Politechnice Poznańskiej

Logo KNSBTegoroczna I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA 2014, organizowana przez Koło Naukowe Studentów Budownictwa, pomimo, iż jest pierwszym spotkaniem z tego cyklu już cieszy się niesamowitą popularnością. Fakt, iż patronat nad wydarzeniem objęły takie osobistości jak Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny świadczy o wyjątkowości BUDMIKI. Wnioskując natomiast z napływających z całej Polski zgłoszeń łatwo można wysnuć konkluzję, iż istnieje ogromne zapotrzebowanie wśród młodych inżynierów na możliwość podzielenia się swoją pasją związaną z nauką o budownictwie.

Z tego też powodu, zdecydowano się zaproponować możliwie urozmaiconą tematykę referatów, dając również możliwość rozszerzenia ich o inne zagadnienia techniczne. Szeroko pojęte budownictwo podzielono na  dziesięć działów tematycznych, których referaty będą dotyczyć. Nie chcąc jednak odrzucać prac interdyscyplinarnych, dokładny podział bloków tematycznych konferencji przedstawiony zostanie po ostatecznym zaakceptowaniu prac przez komisje konkursową, której przewodniczy dr inż. Tomasz Garbowski.

BUDMIKA 2014 to jednak przede wszystkim miejsce spotkań najbardziej aktywnych i zdolnych studentów, przedstawicieli firm z branży budowlanej, jak i znanych osobistości nauki.  Tak też obrady plenarne kolejnych dni konferencji wzbogacone zostaną poprzez referaty znamienitych prelegentów dr inż. Zbigniewa Kacprzykiego (Politechnika Warszawska) dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego (Politechnika Poznańska).  Pamiętając jednak, iż jest to konferencja studencka to właśnie żakom dawać ona będzie morze możliwości. Autorzy najlepszych referatów nie tylko zostaną bowiem nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, ale również publikacją w prestiżowym czasopiśmie naukowym ENGINEERING TRANSACTIONS. BUDMIKA stanie się więc środkiem torującym drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom studentów I, II i III stopnia studiów budownictwa z całej Polski.

Otwarci na współprace z innymi kołami naukowymi państwowych uczelni technicznych z całego kraju, tworzymy niezwykle zróżnicowaną społeczność. Wspomniana różnorodność gwarantuje wysoki poziom konkurencji w konkursie referatów i umożliwia nawiązanie znajomości, niemożliwych do zaistnienia w innych warunkach. Będąc tym samym unikatową w skali krajowej.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2014.

Uroczyste otwarcie konferencji o godz. 9:30  w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej Piotrowo 2, Poznań

 

Program i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://budmika.put.poznan.pl/