Prenumerata „Wiadomości Projektanta Budownictwa” na rok 2020

Warunki prenumeraty w 2020 roku

Druk zamówienia

Cena egzemplarza numeru pojedynczego (8 egz. w roku)

– 15 zł + 8% VAT = 15,00 + 1,20 = 16,20 zł brutto × 8 egz. = 129,60 zł brutto

Cena egzemplarzowa numeru podwójnego (2 egz. w roku, 6/7 i 8/9)

– 23 zł + 8% VAT= 23,00 + 1,84 = 24,84 zł brutto × 2 egz. = 49,68 zł brutto

Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika wynosi 229,48 zł.

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2020

  • Koszt wysyłki w wysokości 4,20 zł +23% VAT/egz (brutto 50,20 zł/rok). Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym
    terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.