PROZAP Sp. z o.o. otrzymuje Referencje Wiarygodności Technicznej IPB

 

PC-16-1089-0078-crROZAP Sp. z o.o. otrzymuje Referencje Wiarygodności Technicznej IPB

14 stycznia 2016 r. w Puławach odbyło się wręczenie aktualnych Referencji Wiarygodności Technicznej, przyznawanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. Z rąk Marka Garlińskiego, wiceprezesa Izby i prezesa Rady Nadzorczej Prochem SA, wyróżnienie odebrał Marek Zatorski, prezes zarządu PROZAP Sp. z o.o.

Uroczyste przekazanie Referencji Wiarygodności Technicznej odbyło się w Puławach, na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., gdzie PROZAP ma swoją siedzibę. W wydarzeniu wziął udział prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. p. Marian Rybak, kapituła Referencji Wiarygodności Technicznej IPB w składzie: wiceprezes Marek Garliński, wiceprezes Tadeusz Suwara, dyrektorzy Aleksander Krupa i Kazimierz Staśkiewicz, członkowie Zarządu PROZAP: Marek Zatorski, Tomasz Krupa i Adam Gębal, oraz jego dyrekcja i kierownictwo PROZAP.

„Członkostwo w Izbie Projektowania Budowlanego, którym możemy poszczycić się już od 25 lat, to dla nas powód do chluby, gdyż jesteśmy w ten sposób częścią grona renomowanych i wykwalifikowanych jednostek projektowych, których kompetencje są weryfikowane i potwierdzane przez niezależne gremium”, mówi Marek Zatorski, prezes Zarządu PROZAP Sp. z o.o. „Wydawane przez Izbę Referencje Wiarygodności Technicznej, które otrzymujemy nieprzerwanie od 1995 r. są już nie tylko mile widziane, ale wręcz wymagane przez wielu naszych klientów, a u niektórych, np. z krajów Bliskiego Wschodu, budzą nieskrywane uznanie”.

Izba Projektowania Budowlanego jest organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza zarówno podmioty zajmujące się projektowaniem budowlanym i organizowaniem procesów inwestycyjnych, jak i firmy działające na rzecz budownictwa. Audyt techniczny firm zakończony przyznawaniem Referencji Wiarygodności Technicznej daje możliwość udokumentowania i uwiarygodnienia zakresu działalności firmy, co za tym idzie ułatwiają zdobywanie kolejnych zleceń, ocenił Marek Garliński wiceprezes Izby Projektowania Budowlanego.

Po uroczystym wręczeniu Referencji Wiarygodności Technicznej, uczestnicy zwiedzili siedzibę PROZAP, gdzie zaprezentowano aktualne projekty, realizowane za pomocą najnowocześniejszych narzędzi projektowych (Intergraph SmartPlant 3D). Należały do nich instalacja odsiarczania spalin elektrociepłowni, zbiornik amoniaku ciekłego o pojemności 15 000 t i Nowy Kompleks Nawozowy . Po prezentacji, członkowie mieli możliwość zobaczenia tych instalacji już wybudowanych i działających na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

O PROZAP Sp. z o.o.

PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe i Generalny Realizator Inwestycji, już od 45 lat czynnie uczestniczący w rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji,  korzystaniu z najnowszych osiągnięć techniki i odważnej strategii rozwoju,  działalność spółki jest intensywna zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

PROZAP posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów, np. amoniaku, mocznika, AdBlue, saletry amonowej, siarczanu amonu, kwasu siarkowego i azotowego, melaminy, kaprolaktamu, TDI, i innych.

Firma specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna), czy NOx z wytwórni kwasu azotowego, a także instalacjach do magazynowania i przeładunku chemikaliów, np. nawozów płynnych RSM, amoniaku i nawozów granulowanych.

PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej.

PROZAP oferuje także realizacje w formule „pod klucz” oraz usługi zastępstwa inwestycyjnego.

Firma zatrudnia 120 osób z ponad dziesięcioletnim stażem zawodowym.