Relacja z XVIII KONFERENCJI Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 21-22 maja 2015 r.

XVIII KONFERENCJA
Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 21-22 maja 2015 r. – Centrum Szkoleniowe Falenty
Kierunki usprawnień w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

DSC_0287Już po raz osiemnasty środowisko projektowe licznie spotkało się na dwudniowej konferencji, poruszającej tematy dla każdego projektanta. Konferencję otworzył prezes Izby Projektowania Budowlanego – Ksawery Krassowski. W imieniu organizatorów przywitał on gości konferencji – Olgierda Dziekońskiego – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pawła Orłowskiego – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pawła Ziemskiego – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Marka Wierzbowskiego – przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, Andrzeja Bratkowskiego – były Minister Budownictwa, członek Honorowy IPB, Edwarda Szwarca – przyjaciel Izby, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, sponsorów oraz członków honorowych Izby Projektowania Budowlanego. Prezes zaznaczył, że coroczna konferencja Izby ma za zadanie przybliżyć problemy środowiska osobom odpowiedzialnym za legislację w Polsce, poprzez dystrybucję wypracowanych podczas obrad wniosków oraz poinformował uczestników konferencji o nadaniu dziewięciu tytułów członka honorowego.
OdznaczeniaDSC_0285
Część uroczystą związaną z obchodami 25-lecia IPB poprowadził Piotr Rudol – współzałożyciel Izby, przewodniczący Regionu Południowego, członek Prezydium Rady Izby. Uhonorowaniem obchodów 25-lecia Izby było wręczenie odznaczeń jubileuszowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Odznaczenia Państwowe osobom zasłużonym za wzorową pracę dla budownictwa, aktu dekoracji w imieniu prezydenta dokonał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej minister Olgierd Dziekoński. Po wręczeniu odznaczeń minister Olgierd Dziekoński podkreślił rolę projektantów budowlanych w procesie inwestycyjnym i podziękował za wyróżnienie członkostwem honorowym IPB.

Na wniosek Izby Projektowania Budowlanego Minister Infrastruktury i Rozwoju – Maria Wasiak przyznała Odznaki Honorowe osobom zasłużonym na rzecz procesu inwestycyjnego, zgłoszonym przez Izbę Projektowania Budowlanego. W imieniu minister, nagrody wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Paweł Orłowski.

DSC_0348
Paweł Orłowski przekazał gratulacje wszystkim nagrodzonym. Podkreślił on, że znamienny jubileusz 25-lecia wypadł w bardzo ciekawym momencie – prawo budowlane, deregulacja, zmiany w prawie zamówień publicznych, rewolucja technologiczna (BIM), nowa perspektywa finansowa – zauważył on bardzo duży wkład Izby w tych aspektach zmian w procesie inwestycyjnym.
Następnie Jan T. Kosiedowski – Wiceprezes Izby, Prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk wręczył odznaczenia Członkom Honorowym Izby listy gratulacyjne szefom firm pełniących swoje funkcje od powołania Izby – Wojciech Hanuszkiewicz, Jan. T. Kosiedowski, Krzysztof Latoszek, Piotr Rudol, Czesław Wysocki. Podczas konferencji wyłoniono także zwycięzców konkursów: Projekt Inżynierski 2015 r., Projektant 25-lecia (relacja w następnym wydaniu Wiadomości) oraz Projekt Inżynierski 25-lecia.
Panel I Izba na rzecz środowiska projektowego
DSC_0279Pierwszym prelegentem konferencji był Tadeusz Suwara – wiceprezes Izby, prezes Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. Przedstawił on referat autorstwa Marka Garlińskiego oraz Ksawerego Krassowskiego dotyczący roli samorządu gospodarczego projektowania budowlanego i formy współdziałania jego z samorządem zawodowym (nr 5/2015 Wiadomości Projektanta Budownictwa).
Następny referat przedstawił Kazimierz Staśkiewicz. Dotyczył on wybranych efektów działalności Izby wspomagających inwestycje w budownictwie (referat w całości opublikowany w nr 3/2015 Wiadomości Projektanta Budownictwa).
Ostatnim referatem panelu dotyczącego działalności środowiska projektowego był referat Andrzeja Kowalskiego – prezesa Energoprojekt Katowice SA. opisujący warunki funkcjonowania krajowych firm projektowych.

Panel II Wykorzystanie środków Unii Europejskiej (dziś i w przyszłości)

Panel II otworzyło wystąpienie Jana T. Kosiedowskiego, który opisał doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych w latach 2007-2014 (referat w całości opublikowany w nr 5/2015 Wiadomości Projektanta Budownictwa).
DSC_0451Andrzej Kowalewski przedstawił natomiast przyszłość gospodarki przestrzennej kraju w kontekście zmian prawodawstwa. Warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w kontekście dróg, kolei i energetyki były tematem kolejnego wystąpienia Tadeusza Suwary. Z du zym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkał się temat wystąpienia Piotra Rudola – współpraca biur projektowych i firm wykonawczych. Jest to aktualnie temat wielu dyskusji, w związku z rewolucją technologiczną, która istotnie wpływa właśnie na tę sferę procesu inwestycyjnego.
Wieczorem uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji.
PANEL III Wspomaganie projektowania Budowlanego

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali komentarza Jana Doleckiego do nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Oczywiście w odniesieniu do jakości inwestycji. Jak zawsze temat wzbudził bardzo ciekawą dyskusję wśród zebranych.

DSC_0441
Ideę BIM w firmie PROCHEM SA przedstawił bardzo obrazowo Jarosław Droździel, który już w poprzednim roku prezentował tę tematykę na konferencji IPB. PROCHEM SA jest bardzo ciekawym przykładem wdrożenia najnowszej technologii BIM w firmie projektowej. Kontynuacją nowoczesnych technik projektowania była prezentacja Jacka Janoty-Bzowskiego, który zaprezentował projekt sieci sanitarnych w Doha w Katarze.
Ostatnim referat dotyczył tematyki uzgadniania projektów i postepowań środowiskowych, barier i ułatwień – autorami referatu są Aleksander Krupa i Grzegorz Kobyłecki – wygłosił Aleksander Krupa (referat w całości opublikowany w nr 5/2015 Wiadomości Projektanta Budownictwa).

Konferencja podsumowana została ciekawą dyskusją, w której wszyscy zgodzili się, że miniona perspektywa finansowa skończyła się niewykorzystaniem szans na zbudowanie silnego sektora budowlanego. Polska za bardzo otworzyła się na rynki zagraniczne, zbyt mało środków przeznaczonych zostało na przygotowanie inwestycji a stosowanie Pzp według kryterium najniższej ceny dodatkowo zmniejszyło szanse na powodzenie inwestycji. Wnioski i postulaty pokonferencyjne z dyskusji, opracowane przez Przewodniczącego konferencji, wraz z prowadzącymi panele, zostaną przekazane do Sejmu i władz wykonawczych oraz zamieszczone w następnym numerze Wiadomości Projektanta Budownictwa (nr 8-9 2015).