Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2016

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi jednostek projektowych, inwestorskich i innych, stosujących Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych w  budownictwie

Stawka za j.n.p.na rok 2016

 Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2016 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich

dokonywanych na podstawie ŚZWPP

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu w  dniu  16  listopada 2015 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.), przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2016 na  podstawie Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na

S = 19,80 zł.

 W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. (M.P. poz. 1023) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.– wskaźnik  ten w okresie I – III kwartału 2015 r. w stosunku do I – III kwartału 2014 r. wyniósł 98,9 (spadek o 1,1%). Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2016 wyniosłaby:

S = 20,00 x 0,989 = 19,78 zł.

              Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2016   przyjęto  19,80 zł.

 

Przewodniczący Rady

Koordynacyjnej Biur Projektów

 

 

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz