Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2017

 

 

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. 22 6549701, 22 6201399

e-mail: ipb@ipb.org.pl          www.ipb.org.pl

Rada  Koordynacyjna  Biur  Projektów

04-026  Warszawa,  al. Stanów Zjednoczonych  51, lok.225

tel. 22 810 58 88,  fax. 22 517 77 11

               e-mail: rkbp@bisprol.pl     www.bisprol.pl

 

 

L.dz. RKBP/ 12 /2016                                                          Warszawa  2016 -10 -17

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek projektowych, inwestorskich i innych, stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych

w  budownictwie

 

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2017 przy wycenach   prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP

 

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu

w  dniu  17  października 2016 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.),

przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2017 na  podstawie Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na

S = 19,60 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 14.10.2016 r. (M.P. poz. 982) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2016 r. w stosunku do I – III kwartału 2015 r. wyniósł 99,1 (spadek o 0,9 %) Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2017 wyniosłaby:

S = 19,.80 x 0,991 = 19,62  zł.

 

Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2017 przyjęto 19,60 zł.

 

 

Przewodniczący Rady

Koordynacyjnej Biur Projektów

 

 

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz