Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2018

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2018
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,00 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 12.10.2017 r. (M.P. poz. 940) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2017 r. w stosunku do I–III kwartału 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost o 1,9%).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2018 wyniosłaby:

S = 19,60 x 1,019 = 19,97 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2018 przyjęto 20,00 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Plik pdf z decyzja o wysokości stawka za j.n.p. na rok 2018