Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2019

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2019
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 20,30 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2018 r. (GUS Komunikat z 15.10.2018) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2018 r. w stosunku do I–III kwartału 2017 r. wyniósł 101,7 (wzrost o 1,7%).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2019 wyniosłaby:

S = 20,00 x 1,017 = 20,34 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2019 przyjęto 20,30 zł.

Przewodniczący Rady
Koordynacyjnej Biur Projektów
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

Plik pdf z decyzja o wysokości stawka za j.n.p. na rok 2019