XX Jubileuszowa Konferencja IPB i PIIB

naglowek_konf

Samorząd gospodarczy i zawodowy
w kształtowaniu procesów inwestycyjnych w budownictwie

11 i 12 maja 2017 r. w Józefowie

 

Rozpoczęcie XX Konferencji: 11 maja 2017 r. godz. 13:00, 12 maja 2017 r. godz. 9:20
Obiad dla uczestników: godz. 12:00.

 

Panel I: Oddziaływanie środowiska technicznego na legislacje gospodarczą
Dyskusja panelowa

 

Panel II: Proces inwestycyjno-budowlany w nowych warunkach prawnych

  1. Budownictwo w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
  2. Wpływ Kodeksu urbanistyczno-budowlanego na racjonalizację procesów inwestycyjnych.
  3. Wpływ regulacji wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych na optymalizacje kosztów i jakość budownictwa.
  4. Rola nadzoru Budowlanego w warunkach nowych wymagań Ustawy o wyrobach budowlanych.

 

Panel III: Warunki wykonywania zawodów w budownictwie

  1. Strategia samorządów w osiągnięciu celów zawartych w „Stanowisku XV Zjazdu Samorządu Inżynierskiego”, dotyczących warunków wykonywania zawodów budowlanych.
  2. Utrudnienia w projektowaniu budowlanym i propozycje ich likwidacji w przygotowywanych regulacjach prawnych

 

Informacje i kontakt:
Izba Projektowania Budowlanego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel.: 22 620 13 99; 22 654 97 01; e-mail: ipb@ipb.org.pl