Transprojekt Gdański nagrodzony

Konkurs PZITB  Budowa Roku 2012

 

Rozstrzygnięto  konkurs  Budowa  Roku  2012  ogłoszony  przez  Polski  Związek  Inżynierów  i

Techników  Budownictwa  przy  współudziale  Ministerstwa  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki

Morskiej  oraz  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego.  Nagrody  i  wyróżnienia  przyznano  w

dziesięciu kategoriach,

Wśród  nagrodzonych  inwestycji  w  kategorii  obiekty  drogowo  –  kolejowe  dwie  pierwsze  nagrody

otrzymały inwestycje zaprojektowane przez Transprojekt Gdański sp. z o.o. Nagrodę I stopnia zdobył

węzeł  Karczemki,  największy  węzeł  drogowy  w  północnej  Polsce,  położony  na  skrzyżowaniu

Obwodnicy Trójmiasta z Trasą WZ w Gdańsku a nagrodę II stopnia zdobyła ponad 2,5 km estakada

WE-1  w  ciągu  Południowej  Obwodnicy  Gdańska  (droga  S7),  która  jest  najdłuższym  tego  rodzaju

obiektem w Polsce.

Konkurs PZITB Budowa  Roku to jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego

budownictwa.  Nagrodzone  i  wyróżnione  obiekty  budowlane  charakteryzują  się  nowoczesnymi

rozwiązaniami  technologicznymi,  wysoką  jakością  wykonawstwa  robót,  dobrą  organizacją  procesu

budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Komplet informacji na stronie http://www.budowaroku.pl/