Wiadomości czerwiec-lipiec 2016

Spis treści

Z życia Izby i jej członków

Konsultacje poselskie w Sejmie RP Uwarunkowania organizacyjne, prawne i ekonomiczne implementacji technologii Building Information Modeling w Polsce

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Projektowania Budowlanego z dnia

XIX konferencja IPB i PIIB

Relacja z XIX konferencji IPB i PIIB

Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, Jerzy Kotowski – Propozycje Izby Projektowania Budowlanego likwidujące bariery w projektowaniu inwestycji budowlanych

Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, Jerzy Kotowski – Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu zasad prawnych realizacji inwestycji budowlanych. Doświadczenia Izby Projektowania Budowlanego

Jan Tadeusz Kosiedowski – Warunki prawne i organizacyjne działalności jednostek projektowych

Barbara Jackowska – Nowe trendy: powrót do natury

Świat BIM i zamówień publicznych

Kamil Stolarski – Miarkowanie kary umownej

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Zmiana retoryki odwołującego może być uznana za próbę budowania zarzutów od nowa

Dariusz Ziembiński – Dopiero po wyczerpaniu wszystkich procedur sanacyjnych można odrzucić ofertę