Wiadomości kwiecień 2016

Wiadomości kwiecień 2016

Z życia Izby i jej członków

Małgorzata Rutkowska – Relacja z III konferencji BIM Projektowanie Przyszłości

Kazimierz Staśkiewicz – Nowe, dziesiąte wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016

Aktualności w projektowaniu

Andrzej Bratkowski – Zmierzch Kodeksu

Konferencja Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia

Renata Włostowska – Relacja z konferencji

Halina Garbalińska – Ewolucyjne zmiany rozwiązań zewnętrznych przegród budowlanych, jako efekt skokowych zmian formalnych wymogów cieplnych

Renata Kotynia – Nowatorskie zastosowania materiałów kompozytowych w realizacjach budowlanych

Warsztat projektanta

Bogusław Węgrzanowski – Płytki kolczaste – łącznik do prefabrykacji konstrukcji z litego drewna

Świat BIM i zamówień publicznych

Kamil Stolarski – Zmiana umowy po planowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych