Wiadomości kwiecień

Wiadomości kwiecień 2015

Z życia Izby i jej członków

Aleksander Krupa – Istotne zagadnienia dotyczące projektu ustawy o systemie zamówień publicznych oraz projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Andrzej Kowalski – 25-lecie Izby Projektowania Budowlanego

Andrzej Bratkowski – Po ćwierćwieczu

Warsztat projektanta

Marek Kitliński – Technologie prestiżu – budynek zasługuje na ocenę!

Beata Nowogońska – Analiza wybranych czynników wpływających na stan techniczny budynków mieszkalnych

ŚWIAT BIM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kamil Stolarski, Konrad Majewski – Zawarcie umowy konsorcjum niekiedy może ściągnąć na wykonawcę kłopoty

Kamil Stolarski, Konrad Majewski – Kodeks budowlany: prawo budowlane w remoncie

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Inżynierię wyceny cen jednostkowych bierze się pod uwagę także badając rażąco niską cenę

Dariusz Ziembiński – Kryteria oceny ofert gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny