Wiadomości luty

Wiadomości luty 2014

Spis treści

Od redakcji

Z życia Izby i jej członków

Andrzej Roch-Dobrucki PIIB – Zmiany prawne wprowadzone podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji do „ustawy deregulacyjnej” pociągające ze sobą negatywne skutki prawne i społeczne.

Nauka i technika w projektowaniu

Zuzanna Kowalska Enegroprojekt-Katowice SA – Efektywność energetyczna, „czyli ukryte paliwo”

Antoni Biegus – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4. Część 3 – Słupy

Warsztat Projektanta

Łukasz Adamus Instytut Techniki Budowlanej– Nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych – rozporządzenie CPR

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Odstąpienie od umowy o roboty budowlane jest dokonane ex tunc, czy też ex nunc?