Wiadomości maj

Spis treści 

Z życia Izby i jej członków

Tadeusz Biliński – Azbest nadal groźny

XIX konferencja IPB i PIIB

Program XIX konferencji IPB i PIIB

Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, Jerzy Kotowski – Propozycje Izby Projektowania Budowlanego likwidujące bariery w projektowaniu inwestycji budowlanych

Mieczysław Szymański – Doświadczenia i wnioski z projektowania infrastruktury kolejowej

Kazimierz Staśkiewicz – Cena a jakość projektów w inwestycjach budowlanych

Konferencja Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia

Ewa Błazik-Borowa – Rusztowania budowlane – możliwości i zagrożenia

Zygmunt Meyer, Krzysztof Żarkiewicz – Nowe spojrzenie na współpracę pala z gruntem w świetle badań laboratoryjnych

Świat BIM i zamówień publicznych

Kamil Stolarski – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nowa jakość w zamówieniach publicznych

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Duże kłopoty długich gwarancji