Wiadomości maj

Wiadomości maj 2015

Spis treści

Z życia Izby i jej członków

Rozmowa z prezesem Izby Projektowania Budowlanego – Ksawerym Krassowskim

Referencje Wiarygodności Technicznej ICOPAL SA

25-lecie IPB

Sprawozdanie z obchodów 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego w Regionie

XVIII konferencja IPB i PIIB

Program konferencji

Aleksander Krupa, Grzegorz Kobyłecki – Uzgadnianie projektów i postępowań środowiskowych – bariery i propozycje ułatwień.

Tadeusz Suwara – Warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Ksawery Krassowski, Marek Garliński – Samorząd gospodarczy projektowania budowlanego i jego formy współdziałania z samorządem zawodowym.

Jan T. Kosiedowski – Wykorzystanie środków UE. Doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych w latach 2007-2013.

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Nieważne są przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 2a Pzp wykraczające poza przepisy ustawy.