Wiadomości Marzec 2015

Wiadomości marzec 2015

Z życia Izby i jej członków

Redakcja – Spotkanie z okazji 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego

Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz – Wybrane efekty działalności Izby wspomagające inwestycje w budownictwie

Konferencja BIM Projektowanie Przyszłości

Małgorzata Rutkowska – Europa nas wyprzeda – relacja z II konferencji BIM Projektowanie Przyszłości

Szymona Dorna – Wielobranżowe projekty dużych zakładów przemysłowych w technologii BIM. BIM kluczem do sukcesu.

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz – Wykorzystanie BIM do projektowania budynków niskoenergetycznych

Marzena Lisiecka-Kawalska – Kolaboracja jako integralna część BIM

ŚWIAT BIM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kamil Stolarski, Konrad Majewski -BIM – zmiana paradygmatu?

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Inwestor powinien wiedzieć, które dokładnie roboty ma wykonać podwykonawca i za jakim wynagrodzeniem