Wiadomości Marzec

Wiadomości marzec 2014

Spis treści

Od redakcji                                                                                                     

Z życia Izby i jej członków

Wnioski IPBdo uwzględnienia w planowanym opracowaniu Resortu pt. Skrócona strategia w odniesieniu do ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego – jako podbudowa działań w ramach priorytetu 11.3 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020

Wywiad z Markiem Zatorskim – prezesem Prozap

Debata Wiadomości

Jakie są główne problemy zgłaszane do autorów projektu w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji?

Nauka i technika w projektowaniu

Antoni Biegus – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4. Część 4 – Płyty zespolone na poszyciu ze stalowych blach profilowanych

Rewolucja BIM

BIM – rewolucja nadchodzi!

BIM – pytania i odpowiedzi

Teoria wielkiego BIM-u

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Przerzucanie kosztów pomiędzy kryteriami oceny ofert dotyczącymi ceny

Warsztat projektanta

Zuzanna Kowalska Energoprojekt-Katowice SA – Zielone światło dla energii jądrowej

Wydarzenia                                                                                  

Z prasy                                                                                          

Nowe przepisy prawa