Wiadomości Październik 2015

Okładka 10Wiadomości październik 2015

25-lecie IPB

Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Gala jubileuszowa 25-lecia IPB

Z życia Izby i jej członków

Astrum Business Park – nowoczesny kompleks biurowy projektowany i realizowany zgodnie z BIM

Aleksander Krupa – PROPOZYCJE usprawnień projektowania i realizacji inwestycji budowlanych

EPK ambasadorem polskiej gospodarki w kategorii PARTNER FIRM ZAGRANICZNYCH

Świat BIM i zamówień Publicznych

Konrad Majewski, Kamil Stolarski – Zasady przyznawania dofinansowań pochodzących ze środków Unii Europejskiej

Konrad Majewski, Kamil Stolarski – Nowe prawo restrukturyzacyjne – szansa dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Zamawiający sabotują zmiany w ustawie Pzp, generując straty u przedsiębiorców