Wiadomości Projektanta Budownictwa grudzień

Spis treści

Z życia Izby i jej członków

Zdaniem prezesa

Relacja z XXIV Forum Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nauka i technika w projektowaniu

Adam Matkowski – Nowe wyzwania dla gazownictwa polskiego

Antoni Biegus – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4.Cześć 1 –  Zasady ogólne.

Aktualności w projektowaniu

Zofia Bolkowska – Dlaczego w Polsce dominuje model mieszkania własnościowego a nie na wynajem?

Piotr Mync – Społeczne mieszkania czynszowe, głupcze

Wydarzenia

Targi Infrastruktura 2013

Spis artykułów z roku 2013

Z prasy

Nowe przepisy prawa