Wiadomości Projektanta Budownictwa – kwiecień 2017

Wiadomości Projektanta Budownictwa – kwiecień 2017

 

Z życia Izby i jej członków

Projektowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych – rozmowa z Tadeuszem Suwarą

Aleksander Krupa – Informacja o stanie prac nad projektem ustawy Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Kazimierz Staśkiewicz – Działalność Izby Projektowania Budowlanego nad unormowaniem cen
za prace projektowe i usługi inżynierskie

 

Warsztat projektanta

dr inż. Marzena Suchocka, mgr inż. Anna Niewiarowska – Wpływ ekosystemów na bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Wydarzenia

O Kodeksie urbanistyczno-budowlanym z urbanistami

Powołanie Rady Zamówień Publicznych

 

Opracowania stałe

Z prasy