Wiadomości Projektanta Budownictwa Styczeń 2015

Wiadomości styczeń 2015

Spis treści

Zachęcamy do prenumeraty

Z życia Izby i jej członków

Aleksander Krupa – OPINIA o wniosku PROCHEM SA w sprawie przedłużenia Referencji Wiarygodności Technicznej

Emilia Lodzińska – Spotkanie z okazji 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego – 20.01.2015 r. Gdańsk

Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz – Przedmiot zamówienia w postępowaniach o wykonanie prac projektowych

 

Warsztat Projektanta

Ziemowit Suligowski – Projekt posadowienia rurociągu jako element projektu budowlanego

 

ŚWIAT BIM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kamil Stolarski – Fala upadłości za nami. Fala upadłości przed nami?

Kamil Stolarski, Konrad Majewski – Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie

 

25-lecie IPB

Kazimierz Staśkiewicz – Pomoc  Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego BISPROL  Sp. z o.o. dla Izby Projektowania Budowlanego

www.wiadomosci.ipb.org.pl