Wiadomości Sierpień-Wrzesień 2016

Wiadomości sierpień-wrzesień 2016

Z życia Izby i jej członków

Rozmowa z Prezesem Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Andrzejem Sasem

MŁODZI PROJEKTANCI -rozmowa z Mateuszem Rozlachem, projektantem w Energoprojekt-Katowice SA

DEBATA Wiadomości

Wypowiedzi ekspertów: Jakie widzi Pan szanse i zagrożenia dla wprowadzenia BIM do zamówień publicznych w Polsce?

Z życia Izby i jej członków

Informacja o projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, udostępnionej w ramach konsultacji społecznych (przez KIG – sierpień/wrzesień 2016 r.)

Warsztat projektanta

Jakub Marek Maśkiewicz – Generalny Pomiar Ruchu 2015 – podstawowe informacje i wyniki

Zbigniew Kacprzyk – Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji: od CAD 2D do BIM

Barbara Jackowska – Dokumentacja dla ekologicznych materiałów budowlanych

Anna Kur – Zmiana zakresu uprawnień dla inżynierów budownictwa

Świat BIM i zamówień publicznych

Kamil Stolarski – Projekt nowelizacji Prawa budowlanego

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Samodzielnie czy z podwykonawcami?

Dariusz Ziembiński – Wygrać przetarg dzięki klauzulom społecznym

Z prasy                                                                      

Nowe przepisy prawa