Wiadomości styczeń 2016

Wiadomości styczeń 2016

Z życia Izby i jej członków

XXV forum dyskusyjne Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat ustawy PZP

PROZAP Sp. z o.o. otrzymuje Referencje Wiarygodności Technicznej IPB

Opinia o wniosku PROZAP Sp. z o.o w sprawie przedłużenia Referencji Wiarygodności Technicznej

Nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016

Warsztat Projektanta

Wiesława Sikorska-Ożgo – Wpływ technologii energooszczędnych na ceny obiektów budowlanych – analiza na podstawie cen domów jednorodzinnych ujętych w BCO

Katarzyna Knap-Miśniakiewicz – Audyty energetyczne i remontowe według aktualnych przepisów prawnych

Aktualności w projektowaniu

Ruch budowlany w I półroczu 2015 roku w porównaniu z I półroczami lat 2010-2014

Prawo w projektowaniu

Magdalena Rytwińska-Rasz – Czy inwestor może żądać od wykonawcy dokonania odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę?

Dariusz Ziembiński – Poważne naruszenie obowiązków zawodowych dotyczy tych związanych z daną branżą

Dariusz Ziembiński – Wymagania postawione tylko po to, aby ograniczyć przedsiębiorcom dostęp do zamówienia