Zgodnie z § 14 Statutu Izby najwyższą władzą  Izby jest Walne Zgromadzenie Członków, a organami Izby: Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Sąd Honorowy.

Zgodnie ze statutem spośród członków Rady, wyłoniono Prezydium Rady, które zajmuje się koordynacją bieżących prac. Na czele Prezydium stoi Prezes Izby, wybierany w indywidualnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

Władze Izby

Prezes: Jerzy Kotowski

Prezydium Rady Izby:

 • prezes – Jerzy Kotowski,
 • wiceprezes – Marek Garliński,
 • wiceprezes – Piotr Rudol.

Rada Izby:

 • Marek Garliński,
 • Jerzy Greszta,
 • Lesław Janik,
 • Tadeusz Jaszczur,
 • Krzysztof Męczkowski,
 • Andrzej Stelmaszuk,
 • Artur Szymański,
 • Andrzej Tomana.

Sąd Honorowy:

 • Agnieszka Ostrowska – przewodnicząca,
 • Zenon Sarwiński.

Komisa Rewizyjna:

 • Bogdan Krawczyk – przewodniczący,
 • Wojciech Hanuszkiewicz.