XVIII KONFERENCJA IPB i PIIB uwaga zmiana miejsca!

Zapraszamy na

 XVIII KONFERENCJĘ IPB i PIIB

 Kierunki usprawnień w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

która odbędzie się w dniach 21-22 maj 2015 r. w Falentach koło Warszawy

karta zgłoszenia uczestnictwa na konferencję 2015 r.

Patronat Honorowy: Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów

Jest to wydarzenie wpisane na stałe w kalendarz środowiska projektowego. Poziom merytoryczny pozwala na bardzo interesującą dyskusję dotyczącą aktualnych, najbardziej nurtujących zagadnień.

Program

Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego i XVIII Konferencji

 1. dnia 21 i 22 maja 2015 r.

   Dzień 21 maja:

  –        10.30 – 12.00 – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

  –        12.00 – 13.00 – Obiad

  –        13.00 – 14.00 – Część uroczysta z okazji 25 lecia IPB – prowadzi Piotr Rudol, prezes Biprowumet Kraków

  –        14.00 – 16.00 – Panel I – Izba na rzecz środowiska projektowego

  • Samorząd gospodarczy projektowania budowlanego i jego formy współdziałania z samorządem zawodowym – M. Garliński, K. Krassowski, w imieniu kierownictw Izby wprowadzi T. Suwara – wiceprezes Izby.
  • Wybrane efekty działalności Izby wspomagające inwestycje w budownictwie – K. Staśkiewicz, A. Krupa, wygłosi Kazimierz Staśkiewicz.
  • Warunki funkcjonowania krajowych firm projektowych – A. Kowalski

  –        16.00 – 16.30 – Przerwa

  –        16.30 – 18.30 – Panel II – Wykorzystanie środków Unii Europejskiej (dziś i w przyszłości)

  • Doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych w latach 2007-2014 – J.T. Kosiedowski.
  • Przyszłość gospodarki przestrzennej kraju (w kontekście zmian prawodawstwa) –  A. Kowalewski.
  • Warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej, energetyka) – T. Suwara.
  • Współpraca biur projektowych i firm wykonawczych – P. Rudol.

  –        19. 00 Uroczysta Kolacja w restauracji

  Dzień 22 maja:

  9.00 – 11.00 – Panel III – Wspomaganie projektowania budowlanego

  • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, sprzyjająca jakości inwestycji– J. Dolecki
  • Idea BIM w firmie PROCHEM  – J. Droździel.
  • Projekt sieci sanitarnych w Doha w Katarze – model w formacie 6D – J. Janota-Bzowski.
  • Uzgadnianie projektów i postępowań środowiskowych (bariery i ułatwienia) – A. Krupa, G. Kobyłecki – przedstawi A. Krupa.

  –        11.00 – 12.30 – dyskusja łączna i podsumowanie

  –        12.30 – obiad

Koszt uczestnictwa: z noclegiem: 980 zł ( pokój 1 osobowy)+ VAT, 830 zł ( pokój 2 osobowy )+VAT

bez noclegu 600 zł +VAT

Patronat medialny: Wiadomości Projektanta Budownictwa, Budownictwo i PrawoInżynier Budownictwa, BUILDER