XXI Konferencja IPB

XXI KONFERENCJA

Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
pt. „Bim na budowie”

6 czerwca 2019 r.
Warszawa

XXI Konferencja Izby Projektowania Budowlanego odbyła się 6 czerwca 2019 r. pod nazwą „Bim na budowie”. Zorganizowana została po raz pierwszy wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izba Inżynierów Budownictwa w salach hotelu „Sound Garden Hotel” w Warszawie. Zgromadziła ponad 160 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień 14 prelegentów.

Ranga oficjalnych, ministerialnych i samorządowych patronów oraz aktywność partnerów, przyczyniły się do wysokiej frekwencji i konieczności ograniczania liczby uczestników. Zamierzenie Konferencji to dążenie do uświadomienia uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak korzystne jest modelowanie wszechstronnej informacji o budowie, metody skutecznie optymalizującej inwestowanie. Głównymi adresatami tego wydarzenia byli inwestorzy i wykonawcy, którzy szczególnie powinni być świadomi korzyści zastosowania BIM i warunków w jakich możliwe jest jej użycie. Referenci starannie dobrani przez merytorycznego animatora przedsięwzięcia członka Rady IPB Andrzeja Tomanę, w 10 referatach prezentowanych multimedialnie, postarali się, aby uczestnicy otrzymali duża dawkę wiedzy o prawnych, technicznych i organizacyjnych zagadnieniach towarzyszących zastosowaniu BIM.

Otwarcia dokonali: Jerzy Kotowski – prezes Izby Projektowania Budowlanego, następnie Roman Lulis – przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzenie obrad powierzono Janowi T. Kosiedowskiemu – wiceprezesowi IPB oraz Tomaszowi Piotrowskiemu- przewodniczącemu Komisji edukacji i wdrożenia BIM w MOIIB.

Konferencja została podzielona na cztery bloki. Pierwszy dotyczył podstaw BIM. W tej części pierwszy referat dotyczący doświadczeń w realizacji inwestycji z udziałem BIM przedstawili przedstawiciele GDDKiA: Tomasz Stańczak i Szymon Piechowiak. Drugi referat o podstawowych standardach i dokumentach BIM w procedurze zamówień publicznych zaprezentowali Kamil Stolarski i Konrad Majewski z SMW Legal. Dr inż. Andrzej Tomana z firmy Datacomp w kolejnej prezentacji nakreślił co wykonawca i inwestor powinni wiedzieć o BIM i jaki model mogą wykorzystywać wykonawcy i inwestorzy.Korzystając ze zdobytych doświadczeń w czasie koordynacji technicznej projektów i implementacji BIM w Irlandii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Filipinach mgr inż. arch. Marcin Świerz z Project-BIM zrelacjonował przygotowanie wymogów BIM w zamówieniach kontraktowych.

W drugim bloku zatytułowanym „BIM na budowie” pierwszą prelekcję poprowadziła mgr inż. arch. Zofia Feliksińska-Świerz z HB Reavis z Bratysławy. Przedstawiła w niej środowisko CDE w zarzadzaniu procesem inwestycyjnym. Kolejny prelegent mgr. inż. Piotr Widak, rzeczoznawca kosztorysowy SKB (Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) przedstawił zebranym narzędzia informatyczne, jakie mogą wykorzystać inwestorzy i wykonawcy. Po nim wystąpił mgr inż. Stanisław Moryc, przewodniczący Małopolskiego Oddziału SKB, porównując przygotowanie kosztorysu i harmonogramu w sposób klasyczny i w środowisku BIM. Rafał Krzymowski reprezentujący firmę Construsoft przedstawił przykład zastosowania BIM w procesie wznoszenia konstrukcji żelbetowych.

Trzeci blok to przykłady realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM. Jako pierwszy w tej części wystąpił Łukasz Malewski opowiedział o BIM w inwestycjach publicznych przedstawiając doświadczenia przy realizacji obiektu na kampusie Politechniki Poznańskiej. Kontrolę jakości projektów realizowanych w BIM omówił Maciej Szymanik z Graphisoft. Kolejny panel prezentujący wdrożenie BIM poprowadzili reprezentanci polskiej sekcji światowej organizacji buildingSMART przedstawieni przez Leszka Włochyńskiego. Byli to: Maciej Wasik – główny specjalista ds. BIM w firmie HOCHTIEF oraz Dawid Fedko – koordynator ds. wdrażania BIM w Mostostalu Warszawa.

Ostatnia część poświęcona była prezentacji planów doskonalenia zawodowego w zakresie BIM Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przygotowywanej przez Zespół Rady Krajowej ds. BIM przedstawiony przez Jana Bobkiewicza. Paneliści uczestniczący w końcowym akcie Konferencji dzielili się swoimi doświadczeniami z praktyki wprowadzania metodologii BIM w procesach inwestycyjnych.

O pozytywnym odbiorze tematyki i jakości referatów, świadczy fakt dużego i aktywnego udziału uczestników w kończącym spotkanie panelu dyskusyjnym.

Uczestnicy i czytelnicy, którzy chcieliby zainteresowac się prezentowaną tematyką, zapraszani są do zadawania pytań lub dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, przesyłając je na adresy którejkolwiek z Izb organizatorek ipb@ipb.org.pl lub maz@maz.piib.org.pl. Prezentując wnioski oczekujemy od czytelników ich rozbudowania i komentowania:

1. Cyfryzacja w budownictwie jest na dramatycznie niskim poziomie. Zmiany wymagają przepisy prawa umożliwiające rezygnacje z wersji papierowej dokumentacji na etapie uzgodnień, uzyskiwania decyzji administracyjnych i na budowie (potrzeby powielania fragmentów dokumentacji w wersji papierowej powinny wynikać z potrzeb bezpośredniej realizacji i być w dyspozycji kierownictwa budowy).

2. Wdrożenie BIM w polskim budownictwie ma praktyczny sens jeżeli będzie zaangażowana możliwie duża ilość uczestników procesu inwestycyjnego, co powinno wiązać się z wyraźnie ułatwionym dostępem do licencji i oprogramowania do zarządzania procesem inwestycyjnym z użyciem BIM.

3. Brak uznania jednolitych standardów przy wdrażaniu BIM będzie powodować chaos podczas wprowadzania BIM w Polsce – każdy będzie wymagał/oczekiwał czego innego. Może to opóźnić, a nawet uniemożliwić wykorzystanie całego potencjału BIM. Z tego względu konieczna jest aktywność administracji centralnej na tym polu jako LIDERA wdrażania BIM w Polsce.

4. Wdrożenie BIM w Polsce bez udziału instytucji centralnych będzie kosztowne, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw z uwagi na koniczność poniesienia bardzo dużych koszów niezbędnych inwestycji – zarówno w szkolenie jak i zakup oraz utrzymanie legalnego licencjonowanego oprogramowania.

5. W aktualnej sytuacji wdrożenie technologii BIM obciąża szczególnie projektantów, którzy w wyniku kryteriów cenowych uzyskują śladowe środki finansowe w procesie inwestycyjnym. Należy oczekiwać od władz państwowych wypracowania metod wspomagania małych i średnich firm projektowych w celu umożliwienia im stosowania nowoczesnych metod projektowania.

6. Istotne jest powszechne uświadomienie, że 3D to zaledwie wstęp do BIM. Koordynacja działań projektantów i kosztorysantów jest najistotniejszym elementem na drodze do zastosowania modułów 4D i 5D.

7. Technologia nie sprawia, że jesteśmy innowacyjni, stąd potrzeba dalszych spotkań w celu wypracowania optymalnych zasad i standardów stosowania i wdrażania BIM, od koncepcji poprzez cały proces realizacji inwestycji do końca życia obiektów budowlanych.

8. Konieczne jest kontynuowanie dyskusji dotyczących eliminowania kolejnych przeszkód w przygotowaniu i wdrożeniu BIM w Polsce.

Relacje z konferencji wraz z wnioskami przekażemy do patronów Konferencji: Ministerstw Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii, PIIB, KIG, a także do partnerów PZiTB/OW oraz Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa.