XXI Konferencja zakończona

„Bim na budowie” XXI Konferencja naszej Izby zorganizowana dzięki ścisłej współorganizacji z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa przeszła do historii. Partnerstwo oddziału Warszawskiego PZiTB i Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa oraz ranga oficjalnych patronów Konferencji przyczyniły się do wysokiej frekwencji i konieczności ograniczenia zgłoszeń do udziału w niej.

Zamierzenie Konferencji to dążenie do uświadomienia wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak korzystne jest wprowadzenie do powszechnego stosowania metody optymalizującej przebieg każdej budowy, jaką jest modelowanie wszechstronnej informacji o budowie. Głównymi adresatami spotkania byli inwestorzy i wykonawcy, którzy szczególnie powinni być świadomi korzyści zastosowania BIM i warunków w jakich możliwe jest jej użycie. Pierwszy, zdecydowany patron przedsięwzięcia, Prezes UZP uznał ponad wszelką wątpliwość, że rozszerzanie świadomości o walorach tej metodologii jest ze wszech miar celowe, mimo trudności które towarzyszyć będą jej implementacji. Starannie dobrani przez merytorycznego animatora przedsięwzięcia prezesa Datacomp Andrzeja Tomanę referenci, w 10 referatach prezentowanych multimedialnie, postarali się aby uczestnicy otrzymali duża dawkę wiedzy o prawnych, technicznych i organizacyjnych zagadnieniach towarzyszących zastosowaniu BIM. Miarą sukcesu tego typu wydarzeń jest zainteresowanie częścią dyskusyjna, która w tym przypadku została zrealizowana w formie panelu kończącego spotkanie. Prawie 50% obecnych na początku, uczestniczyło w końcowej części Konferencji i szczupłość czasu na dyskusje była zapewne główną wadą tej części spotkania, jak i ograniczeń w ilości pytań zadawanych prelegentom.

Wszystkich uczestników, którzy chcieliby powrócić do prezentowanej tematyki, zadać pytania lub podzielić się swoimi spostrzeżeniami, prosimy o przesłanie ich na adresy jednej z Izb organizatorek ipb@ipb.org.pl lub maz@maz.piib.org.pl

Relacje z konferencji znajdą się w najbliższych numerach „Inżyniera Mazowsza” i „Wiadomościach Projektanta Budownictwa”.