Zapraszamy na XIX konferencję IPB i PIIIB

 

XIX Konferencja IPB i PIIB

Uwarunkowania efektywnego działania uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

dnia 9-10 czerwca 2016 r. o godz.13:00 w Józefowie (Ośrodek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)

karta zgłoszenia uczestnictwa na konferencję 2016 r.

Szczegółowy program Konferencji:
Panel I – Perspektywy inwestycyjne i uwarunkowania ich realizacji w latach 2016-2020
1. Kierunki rozwoju Polski i zadania inwestycyjno-gospodarcze na lata 2016-2020 – Jerzy Kwieciński,
2. Kierunki zmian w regulacjach prawnych inwestycji budowlanych – Tomasz Żuchowski
3. Uwagi dotyczące projektów budowlanych w aspekcie ustaw Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych – Jacek Szer,
4. Bariery w inwestycjach budowlanych wynikające z Prawa zamówień publicznych – prof. Andrzej Borowicz.

Panel II Uwarunkowania prawne i organizacyjno-gospodarcze w inwestowaniu budowlanym
1. Warunki prawne i organizacyjne działalności jednostek projektowych – Jan Kosiedowski, Aleksander Krupa,
2. Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu zasad prawnych dla przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych – Jerzy Kotowski, Ksawery Krassowski,
3. Doświadczenia ze współpracy inwestor-projektant-wykonawca – Jacek Bojarowicz.

Panel III Doświadczenia i wnioski z przygotowania i realizacji inwestycji
1. Doświadczenia i wnioski w projektowaniu infrastruktury kolejowej – Mieczysław Szymański,
2. Cena a jakość projektów w inwestycjach budowlanych – Kazimierz Staśkiewicz.
3. Propozycje Izby likwidujące bariery w projektowaniu inwestycji budowlanych – Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, Jerzy Kotowski.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji.