Zapraszamy na XXIV FORUM

 IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO oraz MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA

zapraszają na XXIV FORUM pt. Jutro projektowania Budowlanego.

 

Program  XXIV FORUM

 

4 grudnia 2013 r.  godz. 10.30

Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B

 (siedziba Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

10.30 – 10.45 –  Wprowadzenie  powitanie uczestników i gości

10.45 – 11.30 –  Zmiany w regulacjach prawnych dot. zamówień publicznych – Ewa Wiktorowska, Eugeniusz Prymucha.

11.30 – 12.10 –  Stanowiska Izb : PIIB i IPB dot. Tez Kodeksu urbanistyczno–budowlanego – Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, przedstawiciele PIIB.

12.10 – 12. 25 − Pytania i dyskusja`

12.25 – 12.40 – Kawa, herbata

12.40  – 13.15 –  Nowoczesne kierunki informatyzacji procesu inwestycyjno-budowlanego (BIM) BIM to innowacyjna technologia informatyczna wspomagająca wszystkie sfery budownictwa. W ciągu kilku lat będzie obowiązująca w inwestycjach publicznych w UE. W prezentacji omówione będą podstawy BIM, wiele fascynujących nowości, w tym projektowanie 5D   –   Andrzej Tomana

13.15 – 13.45 – Pytanie i dyskusja, podsumowanie dyskusji i zakończenie obrad

karta zgłoszenia uczestnictwa na XXIV FORUM