Zaproszenie na 24 Konferencję Naukowo-Techniczną w Ciechanowie

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na kolejną, 24 Konferencję naukowo-techniczną w Ciechocinku.

W trakcie realizacji dużych, wieloletnich kontraktów budowlanych w zamówieniach publicznych może pojawić się problem konieczności waloryzacji założeń ceny kontraktowej. Dotyczy on w równym stopniu inwestorów jak i wykonawców, a spowodowany jest niemożliwymi do przewidzenia wahaniami cen materiałów i usług na rynku budowlanym. Zagadnienie to zostało wybrane jako temat tegorocznej konferencji w Ciechocinku. Podczas jej trwania omówimy wszystkie najważniejsze problemy związane z tematem, zarówno od strony praktycznej, jak i prawnej.

Doświadczeni prelegenci zapoznają Państwa, m.in. z następującą problematyką:

  • W jaki sposób w umowie zabezpieczyć interesy stron, w przypadku niespodziewanych zmian cen na rynku budowlanym? Najczęściej stosowane w praktyce klauzule waloryzacyjne oraz ich skutki. Najnowsze tendencje zmian.
  • Jakie są podstawy i szanse dochodzenia roszczeń związanych ze zmianą kosztów realizacji inwestycji?
  • Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane w zamówieniach publicznych?
  • Jak właściwie oszacować budżet inwestycji?
  • W jaki sposób dokonać poprawnej waloryzacji cen?
  • Jakie są zasady i ograniczenia waloryzacji kontraktów oraz związane z tym oczekiwania wykonawców (na przykładach kontraktów infrastrukturalnych)?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tegoroczną tematyką do uczestnictwa w konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sekocenbud.pl w zakładce
24 Konferencja.

Formularz zgłoszeniowy