Hackathon – projekt ustawy Pzp

W dniu 16 lutego 2019 r. w Ministerstwie Przemysłu i Technologii odbyło się spotkanie-konsultacje hackathon zorganizowane przez UZP i MPiT nt. Projektu Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

W konsultacji-spotkaniu wziął udział także przedstawiciel naszej Izby pan dr inż.Kazimierz Staśkiewicz.

Podziekowanie za udział