„Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych”

Przedstawiamy Państwu książkę „Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych” autorstwa Jana Czupajłło.

Książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, stron 239 jest pierwszą publikacją w której główną treścią są usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych. Usterki i błędy ilustrowane są 306 zdjęciami.

Autor jest rzeczoznawcą budowlanym PIIB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo budynków średnio-wysokich wraz z obiektami towarzyszącymi. Posiada wieloletnie doświadczenie a realizacji licznych inwestycji budowlanych w Niemczech.

Omówione przykłady oraz zdjęcia pochodzą z własnych ujęć Autora. Jest także autorem wielu opinii technicznych dotyczących dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz ocen wykonania robót budowlanych.

Książka zawiera: przedmowę, omówienie odpowiedzialności zawodowej uczestników procesu budowy ujętych w Porównaniu odpowiedzialności zawodowej według VOB, FIDIC i Prawo budowlane oraz Odpowiedzialności za kontrolę poprawności wykonania prac budowlanych. Podstawowa część publikacji pt. Błędy systemowe prowadzące do powstawania wad wykonawczych obejmuje następujące części:

  1. Zagęszczanie gruntu i technologie
  2. D obór materiałów
  3. Przykłady usterek w różnych pracach wykończeniowych: powierzchnie betonowe, powierzchnie murowane, izolacje przeciwwodne, obróbki blacharskie, osadzenie okien, elewacje, tynki wewnętrzne, konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych, jastrychy, ślusarka budowlana wewnętrzna i zewnętrzna, drzwi, wykładziny ceramiczne i kamienne, posadzki drewniane, elementy drewniane, izolacje cieplne, dachy, dylatacje i fugi, przejścia instalacji przez przegrody ogniowe, malowanie.
  4. Praktyczne zasad oceny i klasyfikacji znaczenia usterek wykonawczych
  5. Usterki wykonawcze dotyczące ochrony przed hałasem
  6. Wnioski i zalecenia.

Publikacja jest pierwszym praktycznym przewodnikiem ułatwiających prawidłowe wykonywanie robót wykończeniowych poprzez szczegółowe omówienie i ilustrowanie popełnianych błędów i usterek. Przedstawia przyczyny ich powstawania oraz podaje sposoby unikania błędów. Podaje także główne zasady usuwania usterek. Autor ilustruje popełniane błędy i usterki w poszczególnych pracach budowlanych licznymi zdjęciami oraz omawia sposoby ich unikania. Szkoda, że względu na objętość publikacji część zdjęć pokazano w zmniejszonym formacie, co utrudnia rozpoznanie omawianych usterek np. rys i pęknięć. W publikacji przedstawiano ryzyka i zasady poprawnego wykonywania podstawowych prac wykończeniowych.

Książka jest skierowana przede wszystkim do wykonawców, projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Stanowi także doskonałe źródło wiedzy dla studentów ostatnich semestrów kierunku budownictwo.

Należy wyrazić uznania dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za wsparcie finansowe wydania tej książki. Może będzie to przykładem dla innych OIIB oraz dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Książka jest cenną publikacją omawiającą podstawowe błędy popełniane przy wykonywaniu robót wykończeniowych. Zawiera ogromną ilość zdjęć obrazujących popełnione błędy. Jest starannie wydana, ma atrakcyjną okładkę. Publikacja powinna zainteresować przede wszystkim inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wydanie: Warszawa, I, 2018
Autor: dr inż. Jan Czupajłło
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: miekka
Data premiery: 10.09.2017