Referencji Wiarygodności Technicznej

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy,
Właściciele Firm Projektowych
Szanowni Państwo!

Powołana 18 czerwca 1990 r. Izba Projektowania Budowlanego jest jedyną organizacją pozarządową, zrzeszającą podmioty zajmujące się projektowaniem budowlanym.

Uznając szczególną ważność procedur towarzyszących zamówieniom publicznym, oferujemy jednostkom projektowania przeprowadzenie audytu, umożliwiającego uzyskanie

Referencji Wiarygodności Technicznej

Audyt jest przeprowadzany przez Kapitułę Izby Projektowania Budowlanego i pozwala ocenić merytoryczne przygotowanie personelu technicznego Firmy, jego specyficzne doświadczenia i osiągnięte rezultaty w realizacji zaprojektowanych obiektów budowlanych. Dokument Referencji Wiarygodności Technicznej może mieć wpływ na wybór firmy w procesie przetargowym i stanowi dla inwestora gwarancję solidnego wykonania powierzonych zadań. Oceną logistyki postępowań produkcyjnych, zajmuje się audyt realizowany wg norm serii ISO 9000.

Szczegółowe informacje na temat warunków przeprowadzenia audytu, wymaganych materiałów dokumentujących osiągnięcia firmy, kosztów i terminów realizacji, przekażemy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zainteresowania uzyskaniem REFERENCJI.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ipb@ipb.org.pl