Referencje wiarygodności technicznej

Izby Projektowania Budowlanego

 

W oparciu o uchwałę nr 3/2002 r. pkt 5 z dnia 4 września 2002 r. o wydawaniu Referencji przez Izbę ustalam co następuje:

 

  1. Dla jednostek nie będących członkami Izby stawka podstawowa za uzyskanie REFERENCJI wynosi 1 promil od rocznej sprzedaży objętej REFERENCJAMI, nie mniej niż 7 tys. zł i nie więcej niż 15 tys. zł.
  2. Dla członków Izby do stawki podstawowej stosuje się ulgi zależne od liczby lat przynależności do Izby.
    Przyjmuje się następujące mnożniki zmniejszające:

do 2 lat 0,9,
od 3 – 5 lat 0,8,
powyżej 6 lat 0,7,
jednak nie mniej niż 5,0 tys. zł.

 

  1. Przy przedłużaniu REFERENCJI mnożnik jest stały i wynosi 0,9 kwoty ustalonej zgodnie z pkt 2, jednak nie mniej niż 5.000 zł.
  2. Ustalona według niniejszych zasad odpłatność za REFERENCJE obejmuje także takie koszty Izby, jak: opinie, delegacje, posiedzenia Kapituły ds. Referencji itp.
  3. Informacje o uzyskanych REFERENCJACH, opublikowane w periodycznych wydawnictwach Izby są bezpłatne.
  4. Członkowie Kapituły za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł.
  5. Osoby opracowujące recenzje i koreferaty otrzymują po 1.000 zł od jednej firmy.

Zasady nadawania 
Formularz zgłoszeniowy
Członkowie izby posiadający aktualne referencje wiarygodności technicznej IPB

(doc do pobrania)